İSG POLİTİKAMIZ

Symplast Kimya San. ve Tic. A.Ş. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız, çalışanlarımızın, taşeron firma çalışanlarının, ziyaretçilerimizin ve tedarikçilerimizin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve ISO 45001 standartlarına uygun olarak olası tehlikelere karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır.  Faaliyet gösterdiğimiz her alanda güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür.

Bu doğrultuda;

  • Yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanmayı,
  • İşyerinde çalışanların, taşeronların, tedarikçilerin ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve diğer şartlara uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
  • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve riskleri azaltmayı,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • İşyerinde bulunan taşeron, tedarikçi ve ziyaretçilerin de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallarımıza uymalarını sağlamayı,
  • Faaliyetlerimizin hakkında teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve bu sayede iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi ve bunun için durumumuzu gözden geçirmeyi,
  • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin İSG konularında danışma ve katılımı temin etmeyi,
  • Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.
Follow Us