Darbe mukavemet arttirici (Kirilma onleyici) katkilar

  • PP için darbe mukavemet arttırıcı (kırılma onleyici) katkı
  • PS için darbe mukavemet arttırıcı (kırılma onleyici) katkı
  • PE için darbe mukavemet arttırıcı (kırılma onleyici) katkı
Follow Us