SYMPLAST KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.  ÇEVRE POLİTİKASI

Symplast Kimya San. ve Tic. A.Ş. Üst yönetimi, çevre duyarlılığı sağlama hedefimiz doğrultusunda, gelişimimizi sürekli kılmak için ürünlerimizin çevre etkisini, çevre kirliliğinin önlenmesini ve bu amaçla sürekli ölçme izleme yapılmasını, çalışmalarımızın belgelenmesini, uygulanmasını, idame ettirilmesini, kamuoyunun incelemesine açık tutulmasını kabul ve taahhüt etmiştir.

Bu kapsam içerisinde firmamız, çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirecek hedefler belirlemeyi, bu hedefleri yapacağı toplantılarda gözden geçirmeyi, çalışanlara sağlıklı, güvenli ve temiz bir iş ortamı sunmayı amaçlamaktadır.

Buna yönelik olarak;

•          Çevre konusunda yapılan çalışmaları, ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve ISO 14001 standardına uygun olarak gerçekleştirecek, çalışanlarına ve alt yüklenicilerine uygulatmak,

•          Yeni ürün proje ve proseslerin kararını vermeden önce çevre açısından değerlendirmelerde bulunmak,

•          Üretim süreçlerinde zararlı madde kullanımını azaltmak ve daha az kirletici özelliği bulunan maddelerin araştırması yapmak,

•          Atıkların azaltılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı için çalışmalar yapmak,

•          Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik ile enerji, su ve doğal kaynakların tasarruf sağlamak,

•          Uygun olduğu yerde geri dönüşümlü ambalaj malzemesini kullanmak,

•          Çevre konusunda periyodik eğitimler vererek çalışanları bilinçlendirmek,

•          Çevre politikasını tüm çalışanlarına aktarmak, herkes tarafından anlaşılması ve uygulanmasını sağlamak,

•          Çevre ve insan sağlığının korunmasını ön planda tutmak,

•          Geri dönüşüm imkânlarını arttırmak, atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirmek,

temel değerlerimizi oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda, işletmemizde çevreye duyarlı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt ederiz.

Follow Us